Truyền hình
Bộ thuốc phòng, trừ bệnh hại cây trồng
-- 06/09/2012 --

  Bộ thuốc phòng, trừ bệnh hại cây trồng do Công ty Cổ Phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương sản xuất và cung ưng trên thị trường Việt Nam. Là Bộ thuốc phòng, trừ bệnh cây trồng hàng đầu ở Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam á. Công ty luôn được người nông dân tin cây và là niềm tin của mọi nhà nông.(Video)

[Quay lại]
Tin hoạt động