Truyền hình
Ông:UCHIDA tập đoàn NIHONNOHYAKU trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình Thái Bình về Tình hình bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá,lùn sọc đen...
-- 13/05/2011 --

            Trước tình hình bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá, lùn sọc đen và bệnh đạo ôn hại lúa ở các tỉnh phía Bắc đang có chiều hướng gia tăng, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Tập đoàn NIHONNOHYAKU Nhật Bản cung cấp 4 loại thuốc APPLAUD 25SC, BASSA 50EC phòng trừ môi giới truyền bệnh bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá, lùn sọc đen (Rầy nâu, rầy lưng trắng) và  FUJIONE 40WP, KATANA 20SC phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa. Hiện nay các loại thuốc trên Công ty Cổ Phần Bảo vệ thực vật  1 Trung ương đang bán tại các đại lý Nông dược trong toàn Quốc. Sau đây là trả lời phỏng của ông UCHIDA tập đoàn NIHONNOHYAKU với phòng viên  Đài truyền hình Thái Bình về Tình hình trên. Xem VIDEO

[Quay lại]
Tin hoạt động