Truyền hình
Thuốc trừ cỏ ngô ATRANEX 80WP một giải pháp kỹ thuật hữu hiệu và kinh tế đối với nhà nông
-- 20/06/2011 --

Thuốc trừ cỏ ngô ATRANEX 80WP một giải pháp kỹ thuật hữu hiệu và kinh tế đối với nhà nông
VIDEO phát bằng 03 ngôn ngữ:
           
   1- Tiếng phổ thông                                         2- Tiếng Thái                                      3- Tiếng H'Mông   

[Quay lại]
Tin hoạt động