Truyền hình
Vụ mùa năm 2012 Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hóa triển khai "Mô hình trình diễn khuyến nông sự dụng phân bón lá POLYFEED 15-15-30 (5 chim én)
-- 04/10/2012 --

         Vụ mùa năm 2012 Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hóa triển khai "Mô hình trình diễn khuyến nông sử dụng phân bón lá POLYFEED 15-15-30 (5 chim én).

             Đây là hướng đi mới giúp bà con nông dân đạt vụ mùa thắng lợi, hiệu qủa kinh tế cao.
                                                                                Kích chuột để xem phóng sự

 

[Quay lại]
Tin hoạt động