Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ bệnh
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
Sản phẩm chính hiệu NHẬT BẢN
Hoạt chất:
Isoprothiolane 40% (w/w)
Đặc điểm:
- FUJI ONE 40WP là thuốc trừ nấm bệnh chứa hoạt chất Isoprothiolane Có tác dụng nội hấp, lưu dẫn mạnh. Thuốc có cả tác dụng phòng và trừ bệnh nên hiệu quả phòng trừ nấm bệnh rất cao, nhanh và kéo dài. Đồng thời thuốc có tác dụng kích thích, giúp cây lúa không bị vàng lá; tăng năng suất và chất lượng lúa, gạo.
- FUJI ONE 40WP là thuốc đặc trị chuyên dùng để trừ bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ bông, cổ gié) hại lúa.
- Quy cách: Gói 17g, 100g, 500g.

Hướng dẫn sử dụng:

     + Lượng dùng và cách pha, phun:
        Lượng dùng: Từ 1- 1,2 kg / ha.
        Pha 1 gói thuốc (17 g) với bình bơm 8 - 10 lít nước.
        Phun ướt đẫm và đều bề mặt nơi bị bệnh.
     + Thời điểm phun:
        Đạo ôn lá: Phun khi bệnh chớm xuất hiện.
        Đạo ôn cổ bông: Phun ngay trước khi lúa trỗ. Nếu bệnh nặng phun lại lần 2 ngay sau khi lúa trỗ.

Lưu ý:

Phun ướt đẫm đều lá, bông lúa. Thuốc có thể pha trộn tại bình bơm với hầu hết c&

Tin hoạt động