Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ bệnh
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
HIỆU QUẢ KÉO DÀI
Mô tả:
BẢO VỆ CÂY TRỒNG CẢ TRONG LẪN NGOÀI
Hoạt chất:
Metalaxyl 8% (w/w) và Mancozeb 64% (w/w)
Đặc điểm:
- RICIDE 72WP: là thuốc trừ nấm hỗn hợp, gồm 2 hoạt chất: Metalaxyl và Macozeb Có tác động nội hấp, lưu dẫn, tiếp xúc và thấm sâu mạnh.
- RICIDE 72WP là thuốc đặc trị chuyên dùng trừ các loại bệnh hại cây trồng: Bệnh sương mai hại vải, bệnh phấn trắng hại nho..v..v...
- Quy cách: Gói 30g, 100g, 500g.

Hướng dẫn sử dụng:

- Trừ bệnh sương mai (mốc sương) trên vải
   Lượng dùng và cách pha, phun:
      Lượng dùng: 2 - 2,5 kg/ha.
      Pha 1 gói thuốc (30g) với 8 - 10 lít nước.
      Phun ướt đẫm đều lá cây. Phun lần đầu lúc ra lộc xuân. Sau khi đậu quả phun thêm 2 lần cách nhau 10 đến 15 ngày.
- Trừ bệnh phấn trắng trên nho
   Lượng dùng và cách pha, phun:
     Lượng dùng từ 2 - 2,5 kg / ha.
     Pha 1 gói (30 g) thuốc với 8 - 10 lít nước.
     Thời điểm phun thuốc: Phun phòng khi cây có 4 lá. Phun định kỳ 7 - 14 ngày / lần, lần cuối phun sau khi cây ra hoa rộ.

Lưu ý:

Ngừng dùng thuốc 7 ngày trước khi thu hoạch.

Tin hoạt động