Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ bệnh
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
CHUYÊN GIA TRỪ BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
Mô tả:
XANH CÂY SẠCH BỆNH
Hoạt chất:
Zineb 80% (w/w)
Đặc điểm:
- Zithane Z 80WP chứa hoạt chất Zuneb có tác dụng tiếp xúc và thấm sâu mạnh, hiệu quả trừ bệnh rất cao, nhanh và kéo dài.
- Zithane Z 80WP là thuốc đặc trị phổ tác động rộng, chuyên dùng trừ các loại bệnh hại cây trồng:
Bệnh sương mai hại cà chua
Bệnh thối quả hại nho...
- Quy cách: Gói 100g, 250g, 1000g

Hướng dẫn sử dụng:

 - Trừ  bệnh sương mai (mốc sương) hại cà chua.
    + Lượng dùng và cách pha, phun:
       Lượng dùng 2 kg / ha.
       Pha 25g thuốc với 10 lít nước.

       Phun ướt đẫm đều tán lá cây trồng.
    + Thời điểm phun:
       Phun khi bệnh mới xuất hiện.
  - Trừ  bệnh thối quả hại nho.
    + Lượng dùng và cách pha, phun:
       Lượng phun 2 kg/ha.
       Pha 25g thuốc với 10 lít nước.
       Phun ướt đẫm đều tán lá cây trồng.
    + Thời điểm phun:
       Phun khi bệnh mới xuất hiện.

Lưu ý:

- Ngừng phun thuốc 7 ngày trước khi thu hoạch.

- Kh&

Tin hoạt động