Chi cục BVTV
Kết quả trình diễn thuốc Clever 150SC (Hoạt chất Indoxacab) trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa
-- 07/05/2013 --

Kết quả trình diễn thuốc Clever 150SC (Hoạt chất Indoxacab) trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

       Vụ xuân 2013 Chi cục BVTV Nam Định tiến hành trình diễn thuốc Clerver 150SC trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 trên giống Bắc thơm 7 giai đoạn cuối đẻ nhánh tại xã Giao Hà huyện Giao Thủy.

      Mật độ sâu cuốn lá nhỏ trước phun là 210 con/m2 tuổi 1,2; tỉ lệ nở 80%.

      Ngày phun 05/04/2013.

     Liều  lượng thuốc Clerver 150SC: 6ml/sào và 9 ml/sào

          Kết quả trình diễn cho thấy hiệu lực của thuốc Clever 150SC ở 7 ngày sau phun: liều lượng  6ml/sào đạt 92,78% và liều lượng 9 ml/sào đạt 96,57%.

        Thuốc Clever 150SC ở liều lượng 6ml/sào và 9 ml/sào có hiệu lực cao đối với sâu cuốn lá nhỏ hại lúa.                     

                                                                                                                                               Người viết: Nguyễn Ngọc Hà
                                                                                                                                                http://www.bvtvnamdinh.vn

 

[Quay lại]
Tin hoạt động