Chi cục BVTV
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày và 1 tháng
-- 06/04/2013 --

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HOÁ
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

  Số: 13/BVTV-QLDH.NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY VÀ 1 THÁNG

    (Từ ngày 26/3 đến ngày 01 tháng 4 năm 2013)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
              
  1. Thời tiết.

Nhiệt độ: Trung bình: 26,5 0C Cao: 310C Thấp: 200C
Ẩm độ: Trung bình: 85 % Cao: 98 % Thấp: 75 %

Nhận xét khác: Trời nắng ấm xen kẽ một số ngày có mưa, giông trên diện rộng.

             2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng.

 

Cây trồng Ngày gieo cấy GĐST Diện tích (ha)

- Lúa xuân sớm
- Lúa xuân  C.vụ
- Lúa Xuân muộn
- Cây mía
- Cây ngô
- Cây lạc

25/11 - 10/12
30/12 - 10/01
10/01 - 25/01

01/02 20/02
20/01 – 10/02
TKSK
TKSK
Cuối đẻ nhánh
Thu hoạch – cây con
8 lá – xoắn nõn
Ra hoa - đâm tia

119.081

31.185

              II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY VÀ 1 THÁNG

              * Cây lúa: Bệnh đạo ôn lá gây hại ở 21 huyện, thị xã thành phố với tổng diện tích nhiễm 138,15 ha, trong đó nhiễm nặng 2,3 ha (giảm so với kỳ trước 83,43ha), trên một số giống nhiễm (BC15, Đ.ưu 527, Xi23, X21, BTE-1, Q5, Thục Hưng,..) tỷ lệ hại phổ biến 3-7%, cao 25% (cấp 1,3), đã có nơi cháy ổ cục bộ tỷ lệ hại 70-80% (Hà Trung, Tĩnh Gia, Như Xuân, Như Thanh).

- Bệnh khô vằn: gây hại nhẹ đến trung bình trên những chân ruộng thường xuyên bị thiếu nước, cấy quá dày, tỷ lệ bệnh: 5-12%, cao 30% (cấp 1).

 - Chuột gây hại cục bộ, rải rác từng đám nhỏ, tỷ lệ hại trung bình 2-5%, cao 15% trên những ruộng lúa đứng cái – làm đòng với TLH%  nhẹ và trung bình, cục bộ hại nặng đối với những vùng không áp dụng biện pháp phòng trừ chuột (đánh bẫy, bả, vây ruộng bằng nilon…). 

             - Sâu đục thân (tuổi 3,4, lứa 1) gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 2-5%, nơi cao 10% trên lúa xuân chính vụ.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ phổ biến từ 10-200c/m2 đang ở tuổi 2 đến tuổi 4, phân bố rải rác trên tất cả các giống.

   * Cây mía: Bọ hung đen tiếp tục gây hại nhẹ đến trung bình cục bộ hại nặng ở huyện Thạch Thành (vùng đất bãi ven sông), mật độ phổ biến 1-2 con/hố; cao 4 con/hố.

                  * Cây lạc: bệnh đốm lá gây hại trên những chân đất cát nghèo dinh dưỡng, chăm sóc kém, tỷ lệ hại trung bình 5-8%, nơi cao 20% (cấp 1); bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh gây hại nhẹ đến trung bình trên chân ruộng khó thoát nước, tỷ lệ hại trung bình 1-3%, nơi cao 6-8% phân bố tập trung chủ yếu ở các huyện ven biển (Hoằng Hóa, Tĩnh Gia). Sâu róm, sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá lạc gây hại cục bộ, rải rác, mức độ hại nhẹ.

               * Cây ngô: chuột gây hại nhẹ; Sâu đục thân gây hại cục bộ, tỷ lệ hại trung bình 3-6%, cao 20% cục bộ có nơi bị hại 45% (diện hẹp), phân bố chủ yếu ở huyện Yên Định.

                   III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

                       * Lúa:

              - Bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát sinh và gây hại ở các huyện trong tỉnh, đặc biệt hại nặng trên các ruộng lúa xanh tốt, bón nhiều đạm, trên các giống nhiễm (Nếp, BC15, Đ.ưu 527, Xi23, X21, BTE-1, Q5, Thục Hưng...). Trong thời gian tới nếu thời tiết có mưa, ẩm độ cao (thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại), đối với những diện tích bệnh đã xuất hiện nếu phòng trừ không tốt bệnh sẽ tiếp tục lây lan, gây hại trên diện rộng, khả năng sẽ gây cháy ổ (lụi) cục bộ và nguy cơ bệnh phát sinh gây hại lên cổ bông là rất cao, nhất là trên những giống lúa đang giai đoạn đòng trỗ và bị đạo ôn lá nặng.

              - Các đối tượng khác như: bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên tất cả các trà lúa, những ruộng thường xuyên bị mất nước, cấy dày sẽ bị bệnh hại nặng. Chuột tiếp tục gây hại trên những chân ruộng cạn, đặc biệt hại nặng trên những ruộng gần gò đồi, đường lớn ven làng, lúa ở giai đoạn làm đòng bị chuột phá hại nặng nếu không áp dụng các biện pháp phòng trừ chuột.

               - Rầy nâu, rầy lưng trắng: hiện tại, rầy cám lứa 2 cũng đã xuất hiện rải rác, dự báo từ 15-20/4 rầy lứa 2 sẽ gây hại nặng trên các trà lúa giai đoạn đòng  – trỗ đến chín sữa.

             * Cây mía: sâu đục thân, châu chấu tiếp tục gây hại trên các vùng trồng mía. Rệp xơ trắng gây hại trên những vùng trồng mía rậm rạp, không bóc lá thường xuyên, ẩm độ cao. Bọ hung đen tiếp tục gây hại cục bộ ở Thạch Thành trên vùng đất bãi ven sông.

                 * Cây ngô: các đối tượng chuột, sâu xám, sâu cắn lá, cào cào tiếp tục gây hại nhẹ. Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá (lớn, nhỏ) sẽ phát sinh và gây hại cục  bộ.

             * Cây lạc: bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, bệnh héo rũ gốc mốc đen, mốc trắng tiếp tục gây hại, trên những chân ruộng khó thoát nước mức độ bị hại cao hơn. Sâu khoang, sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu róm tiếp tục gây hại nhẹ.

               V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI

               - Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu để dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ đối với bệnh đạo ôn lá đạt hiệu quả cao, tăng cường điều tra đối với bệnh đạo ôn lá trên trà lúa Xuân muộn, ở những vùng đã nhiễm bệnh vụ trước, đặc biệt trên những ruộng trồng giống nhiễm bệnh, giống lúa nếp, ruộng lúa bón quá nhiều phân đạm. Khi thấy xuất hiện bệnh trên đồng ruộng cần tổ chức chỉ đạo phòng trừ kịp thời triệt để (phun kép 2 lần) bằng những loại thuốc như Katana 20SC, Kabim 30WP, Filia 525SE,..., tránh để bệnh phát sinh, phát triển và lây lan trên diện rộng.

             - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng cách phối hợp với cơ quan Báo, Đài PTTH Trung ương và địa phương, thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ xuống tận địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo, các biện pháp phòng trừ đến người nông dân một cách kịp thời và cụ thể.

              - Đối với những ruộng bị bệnh đạo ôn (hoặc nhiễm rầy) nếu thiếu nước, đề nghị Thủy nông phải cung cấp nước đầy đủ, không để ruộng bị khô hạn./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: QLDH.NN.

 

 

 

 CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Vương (đã ký)

 

 

 

[Quay lại]
Tin hoạt động