Giống cây trồng
Ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747 đạt năng suất cao, nông dân hồ hởi đón nhận
-- 13/01/2017 --

PSC-102 và PSC-747 là 2 giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp; đặc biệt là khả năng chịu hạn và chống đổ tốt. Vụ xuân 2016, Cty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) triển khai mô hình trình diễn 2 giống ngô trên tại xã Cẩm Ngọc với quy mô 1,35ha. Đến nay, mô hình được đánh giá thành công mỹ mãn. Tham gia hội nghị tổng kết mô hình trình diễn ngô lai đơn F1 PSC-102 và PSC-747 vụ xuân 2016, ông Đỗ Văn Kỳ, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đánh giá, 2 giống ngô PSC-102 và PSC-747 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp, chống gãy đổ rất tốt. Kết quả thực tế cho thấy, năng suất của giống ngô PSC-102 và PSC-747 vượt trội so với giống đối chứng. Trong đó, PSC-102 đạt 7,6 tấn/ha (cao hơn đối chứng 11,9%); PSC-747 đạt 8,16 tấn/ha (cao hơn 20,3%). Ông Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Trồng ngô làm thức ăn thô xanh (ngô sinh khối) cung ứng cho các nhà máy chăn nuôi gia súc là cách làm hay, thiết thực. Áp dụng phương pháp này vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây ngô, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trình diễn ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747”.... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/ngo-lai-don-psc-102-va-psc-747-dat-nang-suat-cao-nong-dan-ho-hoi-don-nhan-post166483.html | NongNghiep.vn
PSC-102 và PSC-747 là 2 giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp; đặc biệt là khả năng chịu hạn và chống đổ tốt. Vụ xuân 2016, Cty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) triển khai mô hình trình diễn 2 giống ngô trên tại xã Cẩm Ngọc với quy mô 1,35ha. Đến nay, mô hình được đánh giá thành công mỹ mãn. Tham gia hội nghị tổng kết mô hình trình diễn ngô lai đơn F1 PSC-102 và PSC-747 vụ xuân 2016, ông Đỗ Văn Kỳ, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đánh giá, 2 giống ngô PSC-102 và PSC-747 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp, chống gãy đổ rất tốt. Kết quả thực tế cho thấy, năng suất của giống ngô PSC-102 và PSC-747 vượt trội so với giống đối chứng. Trong đó, PSC-102 đạt 7,6 tấn/ha (cao hơn đối chứng 11,9%); PSC-747 đạt 8,16 tấn/ha (cao hơn 20,3%). Ông Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Trồng ngô làm thức ăn thô xanh (ngô sinh khối) cung ứng cho các nhà máy chăn nuôi gia súc là cách làm hay, thiết thực. Áp dụng phương pháp này vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây ngô, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trình diễn ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747”.... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/ngo-lai-don-psc-102-va-psc-747-dat-nang-suat-cao-nong-dan-ho-hoi-don-nhan-post166483.html | NongNghiep.vn
PSC-102 và PSC-747 là 2 giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp; đặc biệt là khả năng chịu hạn và chống đổ tốt. Vụ xuân 2016, Cty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) triển khai mô hình trình diễn 2 giống ngô trên tại xã Cẩm Ngọc với quy mô 1,35ha. Đến nay, mô hình được đánh giá thành công mỹ mãn. Tham gia hội nghị tổng kết mô hình trình diễn ngô lai đơn F1 PSC-102 và PSC-747 vụ xuân 2016, ông Đỗ Văn Kỳ, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đánh giá, 2 giống ngô PSC-102 và PSC-747 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp, chống gãy đổ rất tốt. Kết quả thực tế cho thấy, năng suất của giống ngô PSC-102 và PSC-747 vượt trội so với giống đối chứng. Trong đó, PSC-102 đạt 7,6 tấn/ha (cao hơn đối chứng 11,9%); PSC-747 đạt 8,16 tấn/ha (cao hơn 20,3%). Ông Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Trồng ngô làm thức ăn thô xanh (ngô sinh khối) cung ứng cho các nhà máy chăn nuôi gia súc là cách làm hay, thiết thực. Áp dụng phương pháp này vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây ngô, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trình diễn ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747”.... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/ngo-lai-don-psc-102-va-psc-747-dat-nang-suat-cao-nong-dan-ho-hoi-don-nhan-post166483.html | NongNghiep.vn
PSC-102 và PSC-747 là 2 giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp; đặc biệt là khả năng chịu hạn và chống đổ tốt. Vụ xuân 2016, Cty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) triển khai mô hình trình diễn 2 giống ngô trên tại xã Cẩm Ngọc với quy mô 1,35ha. Đến nay, mô hình được đánh giá thành công mỹ mãn. Tham gia hội nghị tổng kết mô hình trình diễn ngô lai đơn F1 PSC-102 và PSC-747 vụ xuân 2016, ông Đỗ Văn Kỳ, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đánh giá, 2 giống ngô PSC-102 và PSC-747 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp, chống gãy đổ rất tốt. Kết quả thực tế cho thấy, năng suất của giống ngô PSC-102 và PSC-747 vượt trội so với giống đối chứng. Trong đó, PSC-102 đạt 7,6 tấn/ha (cao hơn đối chứng 11,9%); PSC-747 đạt 8,16 tấn/ha (cao hơn 20,3%). Ông Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Trồng ngô làm thức ăn thô xanh (ngô sinh khối) cung ứng cho các nhà máy chăn nuôi gia súc là cách làm hay, thiết thực. Áp dụng phương pháp này vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây ngô, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trình diễn ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747”.... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/ngo-lai-don-psc-102-va-psc-747-dat-nang-suat-cao-nong-dan-ho-hoi-don-nhan-post166483.html | NongNghiep.vn
PSC-102 và PSC-747 là 2 giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp; đặc biệt là khả năng chịu hạn và chống đổ tốt. Vụ xuân 2016, Cty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) triển khai mô hình trình diễn 2 giống ngô trên tại xã Cẩm Ngọc với quy mô 1,35ha. Đến nay, mô hình được đánh giá thành công mỹ mãn. Tham gia hội nghị tổng kết mô hình trình diễn ngô lai đơn F1 PSC-102 và PSC-747 vụ xuân 2016, ông Đỗ Văn Kỳ, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đánh giá, 2 giống ngô PSC-102 và PSC-747 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp, chống gãy đổ rất tốt. Kết quả thực tế cho thấy, năng suất của giống ngô PSC-102 và PSC-747 vượt trội so với giống đối chứng. Trong đó, PSC-102 đạt 7,6 tấn/ha (cao hơn đối chứng 11,9%); PSC-747 đạt 8,16 tấn/ha (cao hơn 20,3%). Ông Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Trồng ngô làm thức ăn thô xanh (ngô sinh khối) cung ứng cho các nhà máy chăn nuôi gia súc là cách làm hay, thiết thực. Áp dụng phương pháp này vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây ngô, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trình diễn ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747”. 23-27-22_2 Ảnh: Việt Khánh Theo ông Nguyễn Thành Chung, Cty Cổ phần BVTV 1 Trung ương, đây là 2 giống ngô rất triển vọng nhờ vào những tính năng vượt trội. Riêng tại xã Cẩm Ngọc, đơn vị triển khai trên 1,3ha, trong đó có 0,2ha trồng dày làm thức ăn chăn nuôi. “Để đạt hiệu quả tối đa, bà con cần chú ý mật độ gieo trồng, đảm bảo từ 80.000 - 82.000 cây/ha, khoảng cách trồng 50cmx25cmx1 hạt/hốc. Thực hiện bón lót 100% bằng phân NPK, quá trình bón thúc cần kết hợp thêm phân urê và kali. So với trồng lấy hạt thì trồng ngô làm thức chăn nuôi rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng, từ 100 - 105 ngày xuống chỉ còn 80 - 85 ngày. Với cách làm này, bà con hoàn toàn có thể triển khai 3 - 4 vụ/năm, mỗi vụ cho tổng thu từ 60 - 65 triệu đồng/ha”, ông Chung khẳng định. 23-27-22_3 Ảnh: Việt Khánh Theo ông Mai Nhữ Thắng, PGĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa, PSC-102 và PSC-747 từng bước khẳng định được chỗ đứng thông qua những mô hình trình diễn tại các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Ngọc Lặc hay Thạch Thành. Đây là 2 giống ngô cho năng suất cao, được đông đảo nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hồ hởi đón nhận. Đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai đưa vào sản xuất trong các vụ tiếp theo. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Việt Khánh... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/ngo-lai-don-psc-102-va-psc-747-dat-nang-suat-cao-nong-dan-ho-hoi-don-nhan-post166483.html | NongNghiep.vn
PSC-102 và PSC-747 là 2 giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp; đặc biệt là khả năng chịu hạn và chống đổ tốt. Vụ xuân 2016, Cty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) triển khai mô hình trình diễn 2 giống ngô trên tại xã Cẩm Ngọc với quy mô 1,35ha. Đến nay, mô hình được đánh giá thành công mỹ mãn. Tham gia hội nghị tổng kết mô hình trình diễn ngô lai đơn F1 PSC-102 và PSC-747 vụ xuân 2016, ông Đỗ Văn Kỳ, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đánh giá, 2 giống ngô PSC-102 và PSC-747 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp, chống gãy đổ rất tốt. Kết quả thực tế cho thấy, năng suất của giống ngô PSC-102 và PSC-747 vượt trội so với giống đối chứng. Trong đó, PSC-102 đạt 7,6 tấn/ha (cao hơn đối chứng 11,9%); PSC-747 đạt 8,16 tấn/ha (cao hơn 20,3%). Ông Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Trồng ngô làm thức ăn thô xanh (ngô sinh khối) cung ứng cho các nhà máy chăn nuôi gia súc là cách làm hay, thiết thực. Áp dụng phương pháp này vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây ngô, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trình diễn ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747”. 23-27-22_2 Ảnh: Việt Khánh Theo ông Nguyễn Thành Chung, Cty Cổ phần BVTV 1 Trung ương, đây là 2 giống ngô rất triển vọng nhờ vào những tính năng vượt trội. Riêng tại xã Cẩm Ngọc, đơn vị triển khai trên 1,3ha, trong đó có 0,2ha trồng dày làm thức ăn chăn nuôi. “Để đạt hiệu quả tối đa, bà con cần chú ý mật độ gieo trồng, đảm bảo từ 80.000 - 82.000 cây/ha, khoảng cách trồng 50cmx25cmx1 hạt/hốc. Thực hiện bón lót 100% bằng phân NPK, quá trình bón thúc cần kết hợp thêm phân urê và kali. So với trồng lấy hạt thì trồng ngô làm thức chăn nuôi rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng, từ 100 - 105 ngày xuống chỉ còn 80 - 85 ngày. Với cách làm này, bà con hoàn toàn có thể triển khai 3 - 4 vụ/năm, mỗi vụ cho tổng thu từ 60 - 65 triệu đồng/ha”, ông Chung khẳng định. 23-27-22_3 Ảnh: Việt Khánh Theo ông Mai Nhữ Thắng, PGĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa, PSC-102 và PSC-747 từng bước khẳng định được chỗ đứng thông qua những mô hình trình diễn tại các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Ngọc Lặc hay Thạch Thành. Đây là 2 giống ngô cho năng suất cao, được đông đảo nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hồ hởi đón nhận. Đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai đưa vào sản xuất trong các vụ tiếp theo. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Việt Khánh... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/ngo-lai-don-psc-102-va-psc-747-dat-nang-suat-cao-nong-dan-ho-hoi-don-nhan-post166483.html | NongNghiep.vn

    PSC-102 và PSC-747 là 2 giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp; đặc biệt là khả năng chịu hạn và chống đổ tốt.
     Vụ xuân 2016, Cty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) triển khai mô hình trình diễn 2 giống ngô trên tại xã Cẩm Ngọc với quy mô 1,35ha. Đến nay, mô hình được đánh giá thành công mỹ mãn.
     Tham gia hội nghị tổng kết mô hình trình diễn ngô lai đơn F1 PSC-102 và PSC-747 vụ xuân 2016, ông Đỗ Văn Kỳ,

          Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đánh giá, 2 giống ngô PSC-102 và PSC-747 có tỷ lệ nảy mầm cao (trên 90%), tốc độ sinh trưởng nhanh, đường kính và chiều dài bắp lớn, lá bi che kín bắp, chống gãy đổ rất tốt.

          Kết quả thực tế cho thấy, năng suất của giống ngô PSC-102 và PSC-747 vượt trội so với giống đối chứng. Trong đó, PSC-102 đạt 7,6 tấn/ha (cao hơn đối chứng 11,9%); PSC-747 đạt 8,16 tấn/ha (cao hơn 20,3%).

          Ông Bùi Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Trồng ngô làm thức ăn thô xanh (ngô sinh khối) cung ứng cho các nhà máy chăn nuôi gia súc là cách làm hay, thiết thực. Áp dụng phương pháp này vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây ngô, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đánh giá rất cao mô hình trình diễn ngô lai đơn PSC-102 và PSC-747”.

          Theo ông Nguyễn Thành Chung, Cty Cổ phần BVTV 1 Trung ương, đây là 2 giống ngô rất triển vọng nhờ vào những tính năng vượt trội. Riêng tại xã Cẩm Ngọc, đơn vị triển khai trên 1,3ha, trong đó có 0,2ha trồng dày làm thức ăn chăn nuôi. “Để đạt hiệu quả tối đa, bà con cần chú ý mật độ gieo trồng, đảm bảo từ 80.000 - 82.000 cây/ha, khoảng cách trồng 50cmx25cmx1 hạt/hốc.

         Thực hiện bón lót 100% bằng phân NPK, quá trình bón thúc cần kết hợp thêm phân urê và kali. So với trồng lấy hạt thì trồng ngô làm thức chăn nuôi rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng, từ 100 - 105 ngày xuống chỉ còn 80 - 85 ngày. Với cách làm này, bà con hoàn toàn có thể triển khai 3 - 4 vụ/năm, mỗi vụ cho tổng thu từ 60 - 65 triệu đồng/ha”, ông Chung khẳng định.

         Theo ông Mai Nhữ Thắng, PGĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa, PSC-102 và PSC-747 từng bước khẳng định được chỗ đứng thông qua những mô hình trình diễn tại các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Ngọc Lặc hay Thạch Thành. Đây là 2 giống ngô cho năng suất cao, được đông đảo nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hồ hởi đón nhận. Đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai đưa vào sản xuất trong các vụ tiếp theo.

 ..                                                     VIỆT KHÁNH

 

[Quay lại]
Tin hoạt động