Mục đích

mission.png

Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các nhà cung ứng với hệ thống mạng lưới bảo vệ thực vật từ Trung ương tới địa phương. Chuyển giao kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả đến bà con nông dân.

“Triết lý của PSC1 là Chữ tín hàng đầu, lợi ích xã hội là trên hết, đa dạng sản phẩm, chất lượng ổn định, giá cả hợp lý, cung cấp kịp thời”. 

Tin hoạt động