Liên hệ
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Địa chỉ: Số 145-Đường Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, quận Đống Đa, T/P Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38572764 - Fax: 84.4.38572751
Email: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com
Xin mời gửi thông tin liên hệ đến chúng tôi!
(Các trường có dấu * bắt buộc phải nhập)
Họ tên *
Cơ quan
Địa chỉ *
Điện thoại
Fax
Email *
Nội dung *
Tin hoạt động