Phát thanh
KABIM 30WP thuốc trừ bệnh đạo ôn hại lúa.
-- 08/08/2012 --

KABIM 30WP thuốc trừ bệnh đạo ôn hại lúa.

KABIM 30WP là thuốc trừ nấm bệnh hỗn hợp thế hệ mới, tác dụng nội hấp mạnh, phòng và trừ bệnh hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam.

KABIM 30WP là thuốc đặc trị bệnh ĐẠO ÔN hại lá lúa và cổ bông.

KABIM 30WP giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, tăng năng suất và phẩm chất sản phẩm.


MỞ

 

[Quay lại]
Tin hoạt động