Phát thanh
Thuốc trừ bệnh khô vằn hại lúa CAVIL 50SC, 50WP
-- 08/08/2012 --

Thuốc trừ bệnh khô vằn hại lúa CAVIL 50SC, 50WP.
Thuốc CAVIL 50SC, 50WP là thuốc trừ nấm bệnh, chứa hoạt chất Carbendazim có tác động hội hấp, lưu dẫn mạnh, được hấp thụ qua lá và rễ cây.
Thuốc CAVIL 50SC, 50WP có tác dụng trừ và phòng bệnh rất hiệu quả, kéo dài.
Thuốc CAVIL 50SC, 50WP có hiệu quả cao với bệnh Khô vằn hại lúa, rỉ sắt cà phê, thối cổ rễ cây trồng (do nấm)

Mở

 

[Quay lại]
Tin hoạt động