Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ ốc Bươu vàng
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
BƠM THẦN
Mô tả:
THUỐC ĐẶC TRỊ ỐC BƯƠU VÀNG HẠI LÚA
Hoạt chất:
Metaldehyde 300g/kg + Niclosamide 500g/kg
Đặc điểm:
- StarPumper 800WP là thuốc hỗn hợp đặc trị ốc bươu vàng hại lúa; thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi và ức chế men hô hấp. Khi bị trúng thuốc, ốc mất nước, ngừng ăn, ngừng hô hấp và chết nhanh nên diết được tất cả các tuổi của ốc và trứng ốc.
- StarPumper 800WP ít độc với cá, động vật thủy sinh, môi trường và con người. Không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa

Hướng dẫn sử dụng:

- Liều lượng, cách pha: Phun 0,3 - 0,4 kg thuốc /ha cùng lượng nước 320-400 lít.
                                           Pha 17 gam thuốc (2 gói 8,5 gam) với 16-20 lít nước, phun cho 500 m2.
                                           Pha 12 gam thuốc với 16 lít nước, phun cho 360 m2.
                                           hoặc Pha 30-40 gam thuốc  với 32 lít nước, phun cho 1000 m2.
- Thời điểm phun:
                                          - Phun nhử: Sau khi dẫn nước vào ruộng vài ngày để ốc trồi lên. Tiến hành phun thuốc sau đó làm đất và sạ lúa bình thường.

                                          - Phun sau sạ 8-10 ngày.
                                          - Phun khi thấy ốc xuất hiện.

Lưu ý:

- Sau khi phun thuốc, giữ mức nước trong ruộng 3-5 cm trong thời gian 2-3 ngày.
- Thời gian cách ly không xác định,  không thả vật nuôi vào khu vực xử lý thuốc.

Tin hoạt động