Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc ĐHST cây trồng
Tên thương mại:
noimage
Mô tả:
Gói 12 ml
Hoạt chất:
Sodium-5-Nitroguaiconate 30% + Sodium-Para-nitrophenonate 0.7% + Sodium-Ortho-Nitrophenonate 0.4%
Đặc điểm:
+ KITHITA 1.4DDD là sản phẩm sạch thế hệ mới.
+ KITHITA 1.4DDD Có tác dụng kích thích sự đâm chồi, nẩy lộc, sai hoa, đậu quả và ra rễ.
+ KITHITA 1.4DDD Làm tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

+ Cách pha và phun thuốc:
   - Pha thuốc với tỉ lệ 1,2/3000-4000.
   - Lương nước pha thuốc dùng để phun: 600-800 lít/ha

+ Thời điểm phun thuốc:
  - Cây lúa: Phun thuốc vào thời điểm lúa bắt đầu làm đòng và bắt đầu ngậm sữa.
  - Cây có múi: Phun vào thời kỳ hoa nở rộ và trước khi cây rụng quả sinh lý lần 1, lần 2.
  - Rau họ thập tự: Phun thuốc vào thời điểm; Lần 1 sau khi trồng 15 tuần
                                                                        Lần 2 sau khi trồng 30 ngày.

Lưu ý:

- Ngừng phun thuốc 5 ngày trước khi thu hoạch.
- Không thả vật nuôi vào khu vực xử lý thuốc.

Tin hoạt động