Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ cỏ
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
Mô tả:
CHUYÊN GIA TRỪ CỎ MÍA
Hoạt chất:
Ametryn 400 g/kg + Atrazine 400 g/kg
Đặc điểm:
Aviator combi 800WP là thuốc trừ cỏ hỗn hợp, có tác động nội hấp, lưu dẫn, thuốc được hấp thụ qua lá và rễ.

Aviator combi 800WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền và hậu nẩy mầm.

Aviator combi 800WP trừ được hầu hết các loại cỏ lá rộng và lá hẹp hàng năm trong ruộng mía.

Hướng dẫn sử dụng:
CÂY TRỒNG
CỎ DẠI THỜI ĐIỂM PHUN THUỐC LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG VÀ CÁCH DU
MÍA TƠ Cỏ lá rộng,
cỏ lá hẹp hẹp.
Khi cỏ chưa mọc
hoặc vừa mọc

- 2,5-3 kg/ha. Pha 50-60 gam thuốc với 10 lít nước.
- Phun trải đều mặt ruộng Mía.

MÍA GỐC Khi cỏ
có từ 2-4 lá
- 4-5 kg/ha. Pha 80-100 gam thuốc với 10 lít nước.
- Phun ướt đều thân, lá cỏ dại.

GHI CHÚ:

                 - Giai đoạn cỏ có trên 5 lá, có thể hỗn hợp thuốc trừ cỏ Viator Combi 800WP với thuốc trừ cỏ RADA 600 DD theo liều lượng: 80 - 100 gam thuốc Viator Combi 800WP với 30-40 ml thuốc RADA 600 DD trong 10 lít nước. Phun ướt đều thân, lá cỏ hại.

                 - Thời gian cách ly: Không xác định: không thả trâu, bò vào khu vực xử lý thuốc.

Lưu ý:

- Phun thuốc đều trên ruộng mía, giữ đất ẩm trước và sau phun thuốc.
- Không phun thuốc khi trời mưa, gió to...

Tin hoạt động