Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ cỏ
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
CÂY TƯƠI TỐT - CỎ SACH TRƠN
Hoạt chất:
Glyphosate IPA Salt 480g/l
Đặc điểm:
Bravo 480SL chứa hoạt chất Glyphosate có tác động nội hấp, lưu dẫn, được hấp thụ qua lá.
Bravo 480SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu nẩy mầm, phổ tác động rộng. Trừ được hầu hết các loại cỏ lá rộng, lá hẹp hàng năm và lâu năm như: cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ gấu, cỏ mần trầu, cây trinh nữ... cho vườn cây công nghiệp, cây ăn quả và đất khai hoang...
- Quy cách: Chai 100ml, 480ml, 1000ml và can 5000ml.

Hướng dẫn sử dụng:

         CỎ TRANH, CỎ CHỈ, CỎ MẦN TRẦU
         Lượng dùng và cách pha, phun: Trong bóng mát dùng 4 lít / ha; Ngoài ánh sáng dùng 6 lít / ha. Pha 70 - 100 ml thuốc với bình bơm 8 lít nước. Phun 2 bình / sào Bắc Bộ (360 m2); 3 bình / sào Trung Bộ (500 m2); 4 - 6 bình / công Nam Bộ (1000 m2).
         CÂY TRINH NỮ LỚN, CÂY XẤU HỔ.
         Lượng dùng và cách pha, phun: Dùng 6 lít / ha. Pha 100 ml thuốc với bình bơm 8 lít. Phun 1 - 2 bình / sào Bắc Bộ; 3 bình / sào Trung Bộ; 6 bình / công Nam Bộ.
         CỎ HÀNG NĂM VÀ CÁC LOẠI CỎ KHÁC.
         Lượng dùng và cách pha, phun: Dùng 3 lít /  ha. Pha 50 ml thuốc với bình bơm 8 lít. Phun 1 - 2 bình / sào Bắc Bộ; 2 - 3 bình / sào Trung Bộ; 4 - 6 bình / công Nam Bộ.

Lưu ý:

- Phun thuốc sau khi cỏ nẩy mầm và phát triển mạnh. Phun ướt đều lá, thân cây cỏ - Không để thuốc tiếp x&

Tin hoạt động