Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ cỏ
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
XANH CÂY - SẠCH CỎ
Hoạt chất:
Acetochlor 375g/l; Oxyfluorfen 55g/l
Đặc điểm:
- Thuốc trừ cỏ hỗn hợp thế hệ mới, gồm 2 hoạt chất: Acetochlor và Oxyfluorfen.
- Thuốc có tác động nội hấp, tiếp xúc, được hấp thụ chủ yếu qua lá, chồi mầm, rễ.
- Catholis 43EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền và hậu nảy mầm; trừ được hầu hết các loại cỏ thuộc 3 nhóm cỏ: lá hẹp, lá rộng và năn, lác trên ruộng lạc (đậu phộng).
- Quy cách: Chai 50ml, 100ml, 500ml.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chuẩn bị đất: Cày, bừa kỹ, loại bỏ cỏ cũ, mặt ruộng tương đối nhẵn, bằng phẳng, đất tơi.
- Thời điểm xử lý thuốc: Nên phun càng sớm càng tốt sau khi làm đất lần cuối 1 - 3 ngày, trước khi cây trồng mọc hoặc phun ngay trước khi trồng.
- Liều lượng và cách pha, phun: Trừ cỏ cho ruộng Lạc (Đậu phộng): Dùng 1 - 1,5 lít / ha. Pha 25 - 35 ml thuốc với 10 lít nước. Phun 1,5 bình cho 1 sào Bắc Bộ (360m2); 2 bình cho 1 sào Trung Bộ (500 m2); 4 bình cho 1 công Nam Bộ (1000 m2).
Lượng nước phun: 400 lít / ha.

Lưu ý:

Giữ đất ẩm khi phun thuốc

Tin hoạt động