Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ cỏ
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
TRỪ CỎ HIỆU QUẢ CAO
Hoạt chất:
Acetochlor 200g/kg
Đặc điểm:
- COCHET 200WP:Chứa hoạt chất Acetochlor là thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền và hậu nẩy mầm. Hiệu quả diệt cỏ rất cao, an toàn trên nhiều loại cây trồng như lúa.
- COCHET 200WP:Trừ được hầu hết các loại cỏ lá hẹp: Cỏ lồng vực(Cỏ gạo, cỏ kê), cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác, lúa cỏ và một số cỏ lá rộng khác trên ruộng lúa.
- Quy cách: Gói 15 gam

Hướng dẫn sử dụng:

- Liều lượng, cách pha và phun: Dùng 0,5-0,7 Kg/ha. Pha 15 gam thuốc (01 gói) với 10 lít nước. Phun đều mặt ruộng.
- Thời điểm phun thuốc: Phun thuốc sau khi cấy từ 5-10 ngày.
- Lượng nước phun: 400 lít/ha

Lưu ý:

Không thả vật nuôi vào khu vực xử lý thuốc.

Tin hoạt động