Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ sâu
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
DIỆT SẠCH SÂU TỪ GỐC TỚI NGỌN
Mô tả:
ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU NĂN (MUỖI HÀNH)
Hoạt chất:
Diazinon 5% w/w
Đặc điểm:
- Basitox là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi và thấm sâu. Hiệu lực trừ sâu rất cao, nhanh và kéo dài.
- Basitox là thuốc đặc hiệu trừ: sâu đục thân, sâu năn hại lúa, tuyến trùng hại tiêu, ...

Hướng dẫn sử dụng:

                   Trừ sâu đục thân, sâu năn hại lúa.

- Lượng dùng:

        Trộn thuốc với cát hoặc đất bột theo lượng 15 - 20 kg/ha, rải đều trên mặt ruộng.

- Thời điểm xử lý:

        Sâu đục thân: Rải thuốc khi bướm ra rộ;

        Sâu năn: Rải thuốc 10 ngày sau sạ, cấy hoặc khi muỗi ra rộ.

 

 

Chú ý:

           - Giữ mức nước trong ruộng từ 3 - 7 cm sau khi xử lý thuốc.

           - Dùng găng tay khi tiếp xúc với thuốc.

           - Thời gian cách ly: Ngừng phun thuốc 10 ngày trước khi thu hoạch.

           - Không thả vật nuôi vào khu vực xử lý thuốc.

 

          

 

Lưu ý:

- Ngừng phun thuốc 10 ngày trước khi thu hoạch.

- Không thả vật nuôi vào khu vực xử lý thuốc.

Tin hoạt động