Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ sâu
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
SẢN PHẨM CỦA NHẬT BẢN
Mô tả:
ĐẶC TRỊ RẦY HẠI LÚA
Hoạt chất:
FENOBUCAR 50% (W/V)
Đặc điểm:
- BASSA 50EC chứa hoạt chất Fenobucar có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh. Hiệu lực trừ rầy, rệp nhanh và hiệu quả cao, nhanh và kéo dài.
- BASSA 50EC là thuốc đặc hiệu trừ các loại rầy hại lúa, rệp hại cây bông..v.v..
- Quy cách: Gói 15 ml; Chai 90ml, 100ml, 240ml, 450ml.

Hướng dẫn sử dụng:

- Lượng dùng, cách pha và phun:
  Lượng dùng: Rầy hại lúa, rệp sáp hại bông:1-1,5 lít thuốc/ha.
  Pha 20-25 ml thuốc với 8-10 lít nước.
  Lương nước thuốc đã pha để phun: 600 lít/ha.
  Phun ướt đều bề mặt cây cây trồng nơi rầy và rệp gây hại.

- Thời điểm phun: Phun thuốc khi rầy và rệp mới xuất hiện.

Ghi chú: Theo danh mục thuốc Bảo vệ thực vật năm 2011, hoạt chất Fenobucar (BPMC) phòng trừ được tất cả loại côn trùng chích hút: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rệp sáp, bọ xít, bọ trĩ hại cây lúa, bông, cây có múi, cà phê....

Lưu ý:

- Không thả vật nuôi vào khu vực sử lý thuốc.
- Ngừng phun thuốc 14 ngày tr

Tin hoạt động