Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ sâu
Tên thương mại:
BITOX 40EC, 50EC
Hoạt chất:
DIMETHOATE 40%; 50%.
Đặc điểm:
- Hoạt chất Dimethoate thuộc nhóm lân hữu cơ có tác động tiếp xúc, vị độc và xông hơi.
- Hiệu lực phòng trừ sâu cao thuộc nhớm trích hút, trên nhiều loại cây trồng như: Bọ xít, Bọ trĩ (Bù lạch)hại lúa, Rệp sáp hại Xoài, Cà phê..., Rệp trắng bông xơ hại mía...
- Quy cách: 100ml, 240ml, 480ml.

Hướng dẫn sử dụng:

- Lượng phun, cách pha và phun thuốc:
  Lượng phun 0,8 đến 1,5 lít nước thuốc/ha.
  Pha 20 đến 25 ml nước thuốc với 8-10 lít nước

- Phun thuốc ngày sau khi dịch hại xuất hiện.

- Phun ướt đãm và đều ở thân và hai mặt lá.
Ghi chú: Theo danh mục thuốc BVTV năm 2011 hoạt chất DIMETHOATE phòng trừ được các loại Bọ xít,
rệp sâu khoang, sâu đục thân, trên cây lúa, ngô, nhãn, bông vải, cà phê, điều, mía, xoài, hoa cây cảnh....

Lưu ý:

- Không phun thuốc khi cây đang ra hoa.
- Không phun thuốc vào cây Quất khi

Tin hoạt động