Chi tiết sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Thuốc trừ sâu
Tên thương mại:
noimage
Slogan :
DÙNG PATOX- SỰ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT CỦA NHÀ NÔNG
Mô tả:
THUỐC TRỪ SÂU CÓ NGUỒN GỐC SINH HỌC
Hoạt chất:
Cartap 95% (w/w); Cartap 4% (w/w)
Đặc điểm:
- PATOX 95SP; 4G Chứa hoạt chất Cartap có nguồn gốc sinh học; tác động nội hấp, thấm sâu mạnh, đặc biệt thuốc có cả tác động tiếp xúc và vị độc. Phổ tác động rộng, hiệu lực trừ sâu rất cao, nhanh và kéo dài.
- PATOX 95SP; 4G là thuốc đặc hiệu trừ: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu hại lúa; Sâu đục thân hại mía..v..v...
- Quy cách: 95SC: 20g, 100g; 4G: 1000gam

Hướng dẫn sử dụng:

 

- Trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu... hại lúa; Sâu đục thân mía...
+ Patox 95SP:
   Lượng dùng và cách pha, phun: 
     Lượng dùng:  600 - 700 g / ha.
     Pha 10 - 15g thuốc với bình  8 - 10 lít nước.
     Phun ướt đẫm đều tán lá cây.
   Thời điểm xử lý: Phun thuốc sau cao điểm bướm rộ 5 - 7 ngày hoặc khi sâu non mới nở (tuổi 1 rộ).
+ Patox 4G:
   Lượng dùng và cách pha, phun:
     Lượng dùng 27 - 30 kg / ha: 1 kg / sào Bắc Bộ (360 m2); 1,4 - 1,5 kg / sào Trung Bộ (500 m2); 2,7 - 3 kg / công Nam Bộ (1000 m2).
   Thời điểm xử lý: Rắc thuốc khi cao điểm bướm rộ, với sâu đục thân mía rắc vào luống mía, sau đó lấp đất.

Lưu ý:

- Ngừng dùng thuốc 14 ngày trước khi thu hoạch.
- Thuốc rất độc với tằm

Tin hoạt động