Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

admin | 13/04/2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Gồm các nội dung sau:

1. Chương trình họp ĐHCĐ. Chi tiết

2. Quy chế họp ĐHCĐ. Chi tiết

3. Báo cáo kết quả SXKD. Chi tiết

4. Báo cáo Tài chính (tóm tắt). Chi tiết

5. Báo cáo của HĐQT. Chi tiết

6. Báo cáo của BKS. Chi tiết

7. Báo cáo ngắn hạn và dài hạn. Chi tiết

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. Chi tiết

9. Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư. Chi tiết

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Chi tiết

0 bình luận

TVQuản trị viênQTV

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
1.26376 sec| 2487.117 kb