Thông báo tình hình dịch hại 12 tháng 12 năm 2021 (Nguồn: Cục BVTV)

admin | 14/12/2021
Thông báo tình hình dịch hại 12 tháng 12 năm 2021 (Nguồn: Cục BVTV)

BÁO CÁO
Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(Từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết trong tuần: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

1.1. Các tỉnh Bắc Bộ

Nhiệt độ:  Trung bình: 16,4 0C;          Cao nhất: 25,6 0C;        Thấp nhất: 6,0 0C;

Độ ẩm:     Trung bình   71,7 %;          Cao nhất: 77,3 %;        Thấp nhất:  57,4 %.

- Nhận xét: Trong kỳ đêm và sáng có sương, trời lạnh, vùng núi cao trời rét; ngày trời nắng, hanh khô;

- Dự báo trong tuần tới: Kỳ tới, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng từ đêm 11-12/12 có mưa, mưa nhỏ tập trung ở vùng núi phía bắc. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

Nhiệt độ:  Trung bình: 18,8 0C;         Cao nhất: 24,0 0C;         Thấp nhất: 13,4 0C;

Độ ẩm:     Trung bình: 79,8 %;          Cao nhất: 90,0 %;          Thấp nhất: 71,0 %.

- Nhận xét: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều trởi nắng. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét. Đêm và sáng sớm có ngày rét đậm, rét hại;

- Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 10-16/12, các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, riêng ngày 11-12/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; các tỉnh thuộc khu vực phía Nam (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

1.3. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

a) Duyên hải Nam Trung B

Nhiệt độ:  Trung bình: 23,1 0C;         Cao nhất: 26,6 0C;        Thấp nhất: 20,5 0C;

Độ ẩm:     Trung bình: 76,3 %;          Cao nhất: 87,5%;         Thấp nhất: 65,8 %.

b) Tây Nguyên                                                 

Nhiệt độ:  Trung bình: 18,1 0C;         Cao nhất: 25,5 0C;        Thấp nhất  9,0 0C;

Độ ẩm:     Trung bình: 83,3 %;          Cao nhất: 91,0 %;         Thấp nhất: 69,4 %.

- Nhận xét: Thời tiết kỳ qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường các tỉnh trong vùng trời mây thay đổi, ngày nắng nhẹ, trời chuyển lạnh về đêm, có mưa rào và dông vài nơi. Nhìn chung thời tiết ảnh hưởng không lớn đến quá trình thu hoạch lúa Mùa, xuống giống vụ Đông Xuân sớm và rau màu một số tỉnh. Lúa Mùa, lúa Thu Đông, lúa Đông Xuân sớm, rau màu và một số cây trồng chính khác sinh trưởng phát triển bình thường;

- Dự báo trong tuần tới:

+ Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 10-16/12, các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; các tỉnh thuộc khu vực phía Nam (Phú Yên, Khánh Hòa) có mưa rào và dông vài nơi.;

        • Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 10-16/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

1.4. Các tỉnh phía Nam

Nhiệt độ: Trung bình: 25,3 0C;      Cao nhất: 33,3 0C;           Thấp nhất: 19,1 0C;    

Độ ẩm:    Trung bình: 77,9 %;       Cao nhất: 86,5 %;           Thấp nhất: 68,8 %.

- Nhận xét: Thời tiết khu vực phía Nam trong kỳ phổ biến phổ biến có mưa rào và dông cục bộ vào chiều và tối;     

        • Dự báo trong tuần tới: Từ ngày đêm ngày 03 – 09/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

2.1. Các tỉnh Bắc Bộ

   Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

Trỗ cờ - phun râu, phát triển bắp

54.845

Cây rau

Phát triển thân lá- TH

75.334

Cây lạc

Phát triển củ

1.648

Cây đậu tương

Phát triển quả

1.792

Cây cà chua

Phát triển thân lá – ra hoa

370

Cây khoai tây

Cây con - phát triển củ

9.827

Cây hoa

Phát triển thân lá, nụ, hoa

6.728

- Cây ăn quả

 

 

  + Cam, quýt

Phát triển quả - thu hoạch

51.094

  + Bưởi

Phát triển quả - thu hoạch

36.253

  + Nhãn

Chăm sóc

35.699

  + Vải

Phát triển lộc

55.822

- Cây công nghiệp

 

 

  + Chè

Phát triển búp – thu hái

81.292

  + Sắn

Tích lũy tinh bột - thu hoạch

70.767

  + Mía

Tích lũy đường – thu hoạch

6.006

  + Cà phê

Thu hoạch

21.153

- Cây lâm nghiệp

 

 

  + Thông

Khai thác nhựa

366.745

  + Quế

Kinh doanh

118.533

  + Cây tre, luồng, vầu

Kinh doanh

4.137

2.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Ngô vụ Đông

Cây con, trỗ cờ - phun râu, chín sữa – thu hoạch

26.827

Cây rau vụ Đông

Cây con - PT thân lá- TH

29.713

Lạc Thu Đông

Đâm tia - ra hoa

2.480

Cây sắn

Tích lũy bột

48.130

Cây mía

Tích lũy đường

36.786

Cây dứa

KTCB - KD

1.815

Cây cam, chanh

Chín – thu hoạch

23.914

Cây cà phê

Thu hoạch

4.500

Cây cao su

KTCB - KD

65.970

Cây hồ tiêu

Ra hoa – quả non

3.624

Cây chè

KTCB - KD

13.421

Cây thông

KTCB - KD

104.627

Cây keo

KTCB - KD

436.795

Cây luồng

KTCB - KD

82.333

2.3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 1.   Cây lúa:

- Lúa vụ 3: Đã thu hoạch xong;

- Lúa Đông xuân 2021-2022: Diện tích 23.277 ha, giai đoạn sinh trưởng phổ biến Mạ - Đẻ nhánh. Tập trung ở các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Định, Quảng Ngãi,..;

- Lúa Thu Đông, Mùa 2021: Diện tích 84.938 ha, đã thu hoạch 32.355 ha lúa Mùa (chiếm 64,50 % diện tích gieo trồng), diện tích hiện tại trên đồng ruộng 52.583 ha. Cụ thể:

Vụ/ Trà lúa

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích hiện tại (ha)

Đã thu hoạch (ha)

Mùa chính vụ

Trỗ - Chín - Thu  hoạch

30.891

32.355

Mùa muộn

Đứng cái - Đòng trỗ

19.270

0

Thu Đông

Đòng trỗ

2.422

0

Tổng cộng

52.583

32.355

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Ngô  Vụ Mùa 2021

Trỗ cờ - Phun râu – TH

72.645

            Đông xuân 2021-2022

Cây con - PTTL

1.037

Đậu – Vụ mùa 2021

 • Đông xuân 2021-2022

Ra hoa – tạo quả- TH

14.807

Cây con – PTTL

886

- Lạc vụ mùa 2021

Ra hoa – Tạo quả

6.605

- Cây rau

Nhiều giai đoạn

47.921

- Sắn

 

259.703

Đồng Bằng

ĐX 2020 - 2021

Nuôi củ - TH

53.715

Hè Thu 2021

Tạo củ - tích lũy tinh bột

33.138

Vụ Mùa 2021

Cây con -PTTL

11.966

Tây Nguyên

ĐX 2020 - 2021

Thu hoạch xong  

13.649

Hè Thu 2021

Tạo củ - thu hoạch

145.301

Vụ Mùa 2021

Cây con - PTTL

1.935

- Cây ăn quả:

 

 

+ Thanh long

Chăm sóc – Hoa – quả  

33.750

+ Sầu riêng

Chăm sóc sau thu hoạch

22.952

+ Nho

Chăm sóc - thu hoạch

1.209

+ Táo

Chăm sóc - thu hoạch

996

+ Dừa

Nhiều giai đoạn

15.058

- Cây công nghiệp:

 

 

+ Chè

Chăm sóc - thu hoạch

12.242

+ Mía

Vươn lóng - tích lũy đường

48.161

+ Cà phê

Chắc quả - chín - thu hoạch

647.217

+ Tiêu

Nuôi quả - Chắc quả

86.065

+ Điều

Chăm sóc - ra đọt non – chồi hoa

117.736

+ Cao su

Khai thác mủ

265.274

2.4. Các tỉnh Nam Bộ            

 1.   Cây lúa
 • Lúa Thu Đông – Mùa 2021: Diện tích đã gieo sạ 942.144 ha, thu hoạch 601.201 ha (chiếm 63,81 % diện tích gieo trồng), diện tích hiện tại trên đồng ruộng 340.943 ha. Cụ thể:  

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích hiện tại (ha)

Đã thu hoạch (ha)

Mạ

0

 

Đẻ nhánh

13.867

 

Đòng - trỗ

102.146

 

Chín

224.930

 

Thu hoạch

 

601.201

Tổng cộng

942.144

- Lúa Đông Xuân 2021-2022: Đã xuống giống 746.700, thu hoạch 3.249 ha. Cụ thể:

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích hiện tại (ha)

Đã thu hoạch (ha)

Mạ

374.143

 

Đẻ nhánh

229.860

 

Đòng - trỗ

98.999

 

Chín

40.449

 

Thu hoạch

 

3.249

Tổng cộng

746.700

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây rau:

Nhiều giai đoạn 

63.140

Cây ăn quả:

 

 

+ Cây dừa

Nhiều giai đoạn

163.092

+ Cây có múi

Nhiều giai đoạn

117.794

+ Cây xoài

Ra hoa, nuôi quả, thu hoạch

61.997

+ Cây chuối

Nhiều giai đoạn

44.294

+ Cây mít

PTTL, Nuôi quả, thu hoạch

47.862

+ Cây sầu riêng

Nuôi quả, thu hoạch

38.188

+ Cây nhãn

Chăm sóc, thu hoạch

32.001

+ Cây thanh long

Nuôi quả, thu hoạch

25.492

+ Cây chôm chôm

Chăm sóc, PTTL

19.692

 Cây công nghiệp:

 

 

+ Cao su

Chăm sóc, thu hoạch

532.256

+ Điều

PTTL

183.256

+ Sắn (Khoai mì)

PTTL, PT củ, thu hoạch

49.891

+ Tiêu

Nuôi quả

40.258

+ Cà phê

PTTL, nuôi quả

27.704

+ Cây ngô (Bắp)

Cây con, PTTL, trỗ cờ, TH

20.241

+ Cây mía

Cây con, vươn lóng

19.157

3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai trong vụ

Vụ

Diện tích bị ảnh hưởng và khắc phục (ha)

Nguyên nhân

Giảm NS
30-70%

Mất trắng (>70%)

Đã gieo
cấy lại

Khô hạn (ha)

Ngập úng, đổ ngã (ha)

Nhiễm mặn

Thu Đông-Mùa

1.178,5

394,6

110,5

157 (LA)

1.292,1 (KG); 40 (AG)

85,5 (KG)

Tổng

1.178,5

394,6

110,5

157

1.332,1

85,5

Ghi chú: LA- Long An; KG- Kiên Giang; AG: An Giang

II. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU

2.1. Cây Lúa

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 6.289 ha (giảm 1.648 ha so với kỳ trước, giảm 698 ha so với CKNT), phòng trừ 438 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp,…

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 2.289 ha (giảm 2.449 ha so với kỳ trước, giảm 2.145 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 867 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh như : Sóc Trăng,Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận,…

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.361 ha (giảm 844 ha so với kỳ trước, giảm 390 ha so với CKNT); diện tích phòng trừ trong kỳ 584 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận,...

- Bệnh đạo ôn:

+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 8.241 ha (giảm 1.012 ha so với kỳ trước, giảm 3.757 ha so với CKNT), phòng trừ 6.702 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Long An, Sóc Trăng, Đồng Nai, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, ...

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 7.719 ha (tăng 2.856 ha so với kỳ trước, tăng 5.849 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 815 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng,  …

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 14.185 ha (tăng 2.008 ha so với kỳ trước, tăng 10.809 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.830 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh như Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên,.. 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 9.415 ha (giảm 2.086 ha so với kỳ trước, giảm 339 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 4.670 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An,  Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, …

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 4.699 ha (tăng 419 ha so với kỳ trước, tăng 1.694 ha so với CKNT) diện tích phòng trừ trong kỳ 2.141 ha. Phân bố tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa,...

- Chuột: Diện tích nhiễm 3.342 ha (giảm 490 ha so với kỳ trước, giảm 2.088 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 2.491 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Đồng Nai, Cà Mau, Bình Thuận, Khánh Hòa, …

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích nhiễm 04 ha (tương đương so với kỳ trước, tăng 04 ha so với CKNT), tỷ lệ bệnh nhiễm nhẹ dưới 5%. Phân bố ở tỉnh Bình Phước.

- Muỗi hành: Diện tích nhiễm 295 ha (tăng 122 ha so với kỳ trước, giảm 158 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ 60 ha. Phân bố chủ yếu tại tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang.

2.2. Cây ngô

Sâu keo mùa thu: Tiếp tục phát sinh và gây hại với diện tích nhiễm 719 ha (tăng 01 ha so với kỳ trước, tăng 121 ha so với CKNT), nhiễm nặng 13 ha; diện tích đã phòng trừ trong kỳ 975 ha.

Trong kỳ, diện tích nhiễm sâu phân bố tập trung chủ yếu tại 21 tỉnh/thành như: Hà Nam, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Yên Bái, Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận,Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, …

2.3.  Cây nhãn

Bệnh chổi rồng: gây hại chủ yếu ở các tỉnh phía Nam với diện tích nhiễm 842 ha (giảm 373 ha với kỳ trước, giảm 275 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 580 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Sóc Trăng, Cần Thơ, Tây Ninh, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu.

2.4. Cây thanh long

Bệnh đốm nâu: Diện tích nhiễm 4.464 ha (giảm 977 ha so với kỳ trước, giảm 3.366 ha so với CKNT), diện tích đã phòng trừ trong kỳ 6.077 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bà Rịa -Vũng Tàu, …

2.5. Cây dừa

- Bọ cánh cứng: Diện tích nhiễm 10.988 ha (tăng 70 ha so với kỳ trước, tăng 2.778 ha so với CKNT), nhiễm nặng 957 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh phía Nam như Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Hồ Chí Minh, Long An,…

- Sâu đầu đen (Opisina arenosella Walker): Diện tích nhiễm 549 ha (giảm 96 ha so với kỳ trước, tăng 546 ha so với CKNT), trong đó diện tích nhiễm nặng 107 ha; diện tích đã phòng trừ trong kỳ 488 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh,…

2.6. Cây ăn quả có múi

- Bệnh vàng lá thối rễ: Diện tích nhiễm 1.338 ha (giảm 24 ha so với kỳ trước, giảm 346 ha so với CKNT), nhiễm nặng 61 ha, diện tích đã phòng trừ trong kỳ 406 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Nghệ An,…

- Bệnh Greening: Diện tích nhiễm 1.498 ha (giảm 36 ha so với kỳ trước, tăng 347 ha so với CKNT), nhiễm nặng 30 ha. Phân bố tại Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bình Dương, Bình Phước, Nghệ An,…

2.7. Cây chuối

Bệnh héo rũ Panama: Diện tích nhiễm 42,5 ha (tương đương so với kỳ trước), trong đó: nhiễm nặng (tỷ lệ bệnh > 50% số cây) là 0,5 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Hải Phòng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên,...

2.8. Cây sầu riêng

Bệnh xì mủ: Diện tích nhiễm 3.955 ha (tăng 232 ha so với kỳ trước, tăng 308 ha so với CKNT), nhiễm nặng 420 ha, đã phòng trừ trong kỳ 3.966 ha. Phân bố tại các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lak, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang,Tây Ninh,...

2.9. Cây hồ tiêu

- Tuyến trùng: Diện tích nhiễm 3.209 ha (tăng 79 ha so với kỳ trước; giảm 1.237 ha so với CKNT), nhiễm nặng 430 ha, phòng trừ trong kỳ 118 ha. Phân bố tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Quảng Trị,...

- Bệnh chết chậm: Diện tích nhiễm 2.902 ha (tăng 28 ha so với kỳ trước, giảm 657 ha so với CKNT), nhiễm nặng 356 ha, diện tích đã phòng trừ trong kỳ 338 ha. Phân bố tại Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Dương, Gia Lai, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế...

- Bệnh chết nhanh: Diện tích nhiễm 396 ha (tăng 20 ha so với kỳ trước, giảm 146 ha so với CKNT), nhiễm nặng 35 ha, phòng trừ trong kỳ 19 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,....

2.10. Cây cà phê                                                               

- Bệnh gỉ sắt: Diện tích nhiễm 8.222 ha (giảm 176 ha so với kỳ trước, giảm 378 ha so CKNT), nhiễm nặng 92 ha; diện tích phòng trừ 13.340 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Trị , Bình Phước, Đồng Nai, Điện Biên,..

- Bệnh khô cành: Diện tích nhiễm 8.048 ha (tăng 16 ha so với kỳ trước, giảm 2.715 ha so CKNT); diện tích đã phòng trừ trong kỳ 8.264 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Trị, Bình Phước, Đồng Nai, Điện Biên, …

2.11. Cây chè

Bọ xít muỗi: Phát sinh gây hại với diện tích nhiễm 2.121 ha (giảm 501 ha so với kỳ trước, giảm 1.410 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ trong kỳ 1.495 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Nội, …

2.12. Cây sắn ( khoai mì)

- Bệnh khảm lá virus: Diện tích nhiễm 54.788 ha (giảm 1.548 ha với kỳ trước, tăng 24.688 ha so với CKNT); trong đó diện tích nhiễm nặng 20.358 ha, phòng trừ môi giới truyền bệnh trên diện tích 7.020 ha.

Trong kỳ, diện tích nhiễm bệnh tập trung chủ yếu tại 23 tỉnh/thành trong cả nước: Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, An Giang, Bình Phước, Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,…

2.13. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Diện tích nhiễm 6.474 ha (giảm 85 ha so với kỳ trước, tăng 329 ha so với CKNT); diện tích đã phòng trừ trong kỳ 1.084 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai,..

- Bệnh thán thư: Diện tích nhiễm 5.219 ha (giảm 396 ha so với kỳ trước, giảm 3.292 ha so với CKNT), nhiễm nặng 243 ha; diện tích đã phòng trừ trong kỳ 651 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai,…

2.14. Cây keo

Bệnh chết héo: Diện tích nhiễm 31 ha (thấp hơn 09 ha so với kỳ trước) phân bố tập trung tại tỉnh Điện Biên.

2.15. Cây lâm nghiệp:

- Sâu róm thông: Diện tích nhiễm 562 ha, diện tích nhiễm nặng 75 ha (tăng 427 so với kỳ trước, tăng 135 ha so với CKNT); phân bố chủ yếu tại tỉnh Nghệ An. Sâu chủ yếu ở tuổi 4-5, diện tích đã phòng trừ 345 ha.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trên cây trồng

1.1. Trên cây Lúa

1.1.1. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt,.. tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn trỗ - chín; mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ;

 - Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn làm đòng - trỗ ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Đăk Lăk, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ trên những ruộng bón thừa phân đạm, giống nhiễm,..;

Ngoài ra, ốc bươu vàng, bọ trĩ, ruồi đục nõn,... hại nhẹ trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn mạ; Chuột,... gây hại rải rác trên các trà lúa.

1.1.2. Các tỉnh Nam Bộ

- Rầy nâu: trên đồng phổ biến rầy trưởng thành và rầy cám tuổi 1-2, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Chú ý các tỉnh chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân cần theo dõi diễn biến rầy vào đèn tại địa phương để gieo sạ “né rầy” đạt hiệu quả;

- Sâu cuốn lá nhỏ: gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, cục bộ có diện tích nhiễm nặng ở các ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm;

- Bệnh đạo ôn: Hiện nay thời tiết về đêm và sáng sớm se lạnh, có xuất hiện mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển trên trà trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Dự báo trong thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục phát triển trên trà lúa Mùa và Đông Xuân 2021-2022, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dầy, bón thừa nhiều phân đạm.

- Bệnh bạc lá và bệnh lem lép hạt: tiếp tục phát triển và gây hại do ảnh hưởng thời tiết có mưa, dông, nắng gián đoạn; cục bộ có diện tích nhiễm nặng trên các ruộng gieo sạ dày, bón thừa phân đạm, sử dụng giống nhiễm,...

- Sâu năn (muỗi hành): Hiện nay đã xuất hiện gây hại ở một số tỉnh như Sóc Trăng, Kiên Giang chủ yếu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh. Bên cạnh đó điều kiện thời tiết không khí lạnh, có xuất hiện mưa đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi hành có khả năng phát sinh và gây hại trên các giống lúa thơm và chất lượng cao vụ Đông Xuân 2021-2022.

1.2. Trên cây trồng khác

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ngô tại các vùng trồng ngô trong cả nước, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Ngoài ra, các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn, chuột,... tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.

- Trên cây rau, màu: Các đối tượng sinh vật hại như sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, bệnh sưng rễ, bệnh thối nhũn,, ...  gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự; ruồi đục lá, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình trên rau họ cà,...

- Cây ăn quả có múi: Bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh thán thư, ngài đục quả, ruồi đục quả, ... tiếp tục hại. Đặc biệt trên những diện tích cây ăn quả có múi vào thời kỳ chín, sau các đợt mưa kéo dài.

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục phát sinh gây hại tại các tỉnh phía Nam; Bọ xít nâu, bệnh thán thư, sâu đục quả,.. tiếp tục hại.

- Cây chuối: Bệnh héo rũ Panama tiếp tục gây hại diện hẹp tại các tỉnh Hải Phòng, Lào Cai, Hưng Yên.

- Cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ,... tiếp tục phát sinh gây hại, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.

- Cây mía:

Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, mía trồng mới không sạch bệnh tại Nghệ An;

Rệp xơ trắng: Với điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay, mía bước vào giai đoạn tích lũy đường là những điều kiện rất thuận lợi cho rệp xơ trắng phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu mía.

Ngoài ra, cần chú ý sâu đục thân, rệp sáp, rầy đầu vàng phát sinh và gây hại trên các ruộng mía giai đoạn đẻ nhánh tích cực và vươn lóng.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát triển và gây hại mạnh trên những diện tích đã nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn trong cả nước. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại như: bọ phấn trắng, rệp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại mạnh trên cà phê ở các tỉnh miền Trung; Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, mọt đục cành...tiếp tục gây hại trên cà phê giai đoạn nuôi quả - chắc quả.

- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ... có khả năng phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn quả non – chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành... tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết thuận nóng ẩm, ẩm độ không khí cao. Thời gian tới cần đặc biệt chú ý và quản lý tốt bệnh thán thư trên những diện tích Điều giai đoạn ra lộc, ra nụ hoa quả non.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ do điều kiện thời tiết có mưa nhiều thuận lợi cho bệnh phát triển và lan rộng.

- Cây dừa: Bọ cánh cứng, bọ vòi voi tiếp tục phát triển và gây hại tại các vùng trồng dừa, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; sâu đầu đen tiếp tục phát sinh và gây hại tại các khu vực trồng dừa tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kiên Giang...

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.

- Cây tre, luồng, vầu: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục di chuyển, đẻ trứng tại khu vực sinh sản hàng năm thuộc các tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Thanh Hóa,...

- Cây thông: Sâu róm thông tiếp tục phát triển và gây hại nặng cục bộ ở Nghệ An và Thanh Hóa.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Chỉ đạo các Trung tâm BVTV vùng, các tỉnh thực hiện tốt công văn số 944/BVTV-TV ngày 01/6/2020 của Cục BVTV về báo cáo định kỳ. Theo dõi chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại và hướng dẫn phòng chống kịp thời, hiệu quả các đối tượng sinh vật gây hại chính trên lúa, rau màu, cây công nghiệp và cây ăn quả,...

- Chỉ đạo các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng, phát hiện sớm những diện tích lúa nhiễm bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá để có biện pháp quản lý dịch hại kịp thời. Nhanh chóng xử lý diện tích lúa nhiễm bệnh vàng lùn lùn- lùn xoắn lá tại tỉnh Bình Phước, không để bệnh tiếp tục phát triển và lây lan mầm bệnh sang vụ lúa Đông Xuân. Tiếp tục theo dõi diễn biến rầy vào đèn, xác định cao điểm rầy vào đèn chỉ đạo xuống giống vụ Đông Xuân 2021 – 2022 “né rầy”.

- Chỉ đạo các tỉnh trồng ngô tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô, giám sát phòng chống hiện tượng lùn xoắn lá ngô; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu keo mùa thu hại ngô, áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 và công văn số 3749/BVTV-QLT ngày 27/12/2019 của Cục BVTV Về việc sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô.

- Chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình và chủ động biện pháp phòng chống các đối tượng SVGH như: bệnh chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng rễ hại trên cây hồ tiêu; rệp, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt,.. hại trên cây cà phê; bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại trên cây điều; bệnh nứt, thân xì mủ trên cây sầu riêng, bệnh đốm nâu hại Thanh Long.

- Chỉ đạo các tỉnh trồng sắn tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; chủ động hướng dẫn phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn.

- Chỉ đạo các tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất.

- Chỉ đạo các tỉnh tiếp tục điều tra, phát hiện và chủ động biện pháp phòng chống sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp ./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục BVTV (để biết);

- Phòng KH, HTQT&TT (đưa website Cục);

- Trung tâm BVTV vùng;

- Trung tâm tin học thống kê của Bộ;

- Báo NNVN; Đài VTC16;

- Lưu: VT, BVTV.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Quý Dương

 

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG KỲ

Stt

 

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng DTN (ha)

So sánh DTN (+/-)

DTPT

(ha)

Phân bố

Nhẹ -TB

Nặng

MT

Kỳ trước

CKNT

I

Cây lúa

1

Đạo ôn lá

8.241

 

 

8.241

-1.012

-3.757

6.702

LA, ST, ĐN, KG, ĐT, BT, BTh, LĐ, NTh, KH

2

Đạo ôn cổ bông

7.719

 

 

7.719

2.856

5.849

815

BL, ST, KG, LA, VL, TN, BTh, KH, LĐ

3

Rầy hại lúa

6.289

 

 

6.289

-1.648

-698

438

BL, LA, ST, ĐN, BRVT, ĐT

4

Sâu đục thân 2 chấm

1.359

2

 

1.361

-844.50

-390

584

BRVT, ST, KG, H CM, BTh, KH, NTh

5

Sâu cuốn lá nhỏ

2.289

 

 

2.289

-2.449

-2.145

867

ST, BL, KG, VL, ĐN, HCM, BTh, KH, NTh

6

Bệnh bạc lá

9.415

 

 

9.415

-2.086

-339

4.670

BL, ST, LA, KG, ĐT, AG

7

Bệnh đen lép hạt

14.185

 

 

14.185

2.008

10.809

1.830

BL, KG, ST, VL, ĐT, LA, N.Thuận. B.Thuận. L.Đồng. B.Định. P.Yên

8

Chuột hại lúa

3.342

 

 

3.342

-490

-2.088

2.491

BL, ST, HG, LA, ĐN, CM, BTh, KH

9

Ốc bươu vàng

4.699

 

 

4.699

419

1.694

2.141

LA, ĐT, VL, HG, CM, KG, B.Thuận. K.Hòa

10

Muỗi hành

295

 

 

295

122

-158

60

ST, KG

II

Cây trồng khác

1

Chổi rồng nhãn

1.055

220

 

1.275

60

-571

109

VL, TV, BP, ST, CT, TN, HG, TG, BT, BRVT

2

Bệnh vàng lá thối rễ cây có múi

1.277

61

 

1.338.0

-8

-346

406

VL, ST, HG, TG, TV, BRVT, NA

3

Bệnh Greening

1.468

30

 

1.498

-36

347

198

VL, HG, ST, TV, BD, BP, NA

4

Đốm nâu thanh long

4.464

 

 

4.464

-924

-3.366

6.077

BTh, LA, TG, TV, BRVT, ĐTh

5

Bọ cánh cứng hại dừa

10.031

957

 

10.988

70

2.810

722

BT, CM, ST, TV, TG, KG, VL, HG, BL, HCM, LA

6

Sâu đầu đen hại dừa

442

107

 

549

-96

546

488

BT, ST, TV

7

Tuyến trùng hại tiêu

2.778

430

 

3.209

-691

-1.237

118

G.Lai, Đ.Lăk, L.Đồng,  BP, ĐN, BD, KG, QTr

8

Chết chậm hại tiêu

2.546

356

 

2.902

-648

-657

338

ĐN, BP, BRVT, KG, BD,  G.Lai, Đ.Lăk, Đ.Nông, L.Đồng, B.Thuận, QB, QTr, TTH

    9

Chết nhanh hại tiêu

361

35

 

396

-63

-146

19

ĐN, BP, KG, BRVT,  G.Lai, Đ.Lăk, QTr, TTH

10

Bệnh khô cành cà phê

8.008

38

 

8.046

16

-2.715

8.264

G.Lai, Đ.Lăk, L.Đồng, K.Hòa, QTr, BP, ĐN, ĐB

11

Gỉ sắt cà phê

8.130

92

 

8.222

-176

-378

13.340

GL, ĐL, LĐ, KH, QTr, BP, ĐN

12

Bọ xít muỗi hại điều

6.389

45

 

6.474

-85

329

1.084

L.Đồng, G.Lai, B.Thuận, BP, ĐN

13

Bệnh thán thư hại điều

4.976

243

 

5.219

-396

-3.292

651

L.Đồng, G.Lai, B.Thuận, BP, ĐN

14

Bọ xít muỗi hại chè

2.121

 

 

2.121

-501

-1.410

1.495

L.Đồng, PT, TN, YB, Ha Nội,…

15

Bệnh khảm  lá sắn (mì)

34.430

20.358

 

54.788

-1.548

24.688

7.020

TN, ĐN, BRVT, BD, LA, AG, BP, HCM,  P.Yên. B.Thuận Q.Ngãi. . K.Hòa. B.Định. G.Lai. Kon Tum. N.Thuận, TH, NA, QT, TTH, HB

16

Sâu keo mùa thu hại ngô

706

13

 

719

1

121

975

Hà Nam,BG,TB, ĐN,  L.Đồng, K.Hòa, Đ.Lăk, P.Yên,  TH,NA, HT, P.Yên. BTh, QNgãi. Kh, BĐ, GL, KT, NTh, Th, NA, QTr, TTH, HB

17

Bệnh xì mủ hại sầu riêng

3.536

420

 

3.955

232

308

3.966

L.Đồng, Đ.Lăk, K.Hòa,  ĐN, TG, BP, KG, HG, TN

                           

 

0 bình luận

TVQuản trị viênQTV

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.76629 sec| 3690.023 kb