Truyền hình
Mô hình phun phân POLYFEED 15-15-30 và KITHITA 1.4DD bảo vệ vụ Đông xuân năm 2010-2011 tại xã Văn Hải huyện Kim Sơn
-- 11/05/2011 --

Vụ Đông xuân năm 2010-2011 do rét đậm, rét hại kéo dài cùng với hạn hán đã làm diện tích lúa ở nhiều địa phương miền Bắc bị vàng lá, rễ bị thâm đen. Trước tình hình trên, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cung cấp cho nhiều địa phương loại phân bón lá POLYFEED 15-15-30 (5 chim én) và thuốc điều hoà sinh trưởng KITHITA 1.4DD để cứu nhiều diện tích lúa có nguy cơ bị phá bỏ. Đến nay số diện tích lúa bị hiện  tượng vàng lá, thâm rễ đã phát triển bình thường hứa hẹn một vụ được mùa bội thu.
Xem video

[Quay lại]
Tin hoạt động