Truyền hình
Phú Thọ áp dụng phòng trừ cỏ lồng vực hại lúa bằng thuốc Fenrim 18.5WP trong toàn tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-- 12/07/2011 --

Phú Thọ áp dụng phòng trừ cỏ lồng vực hại lúa bằng thuốc Fenrim 18.5WP trong toàn tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao
Video

[Quay lại]
Tin hoạt động