Chi cục BVTV
Một số biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
-- 31/10/2013 --

        Chúng tôi xin khuyến cáo cùng bà con nông dân và các địa phương trong tỉnh về việc sử dụng thuốc BVTV mang tính khoa học và an toàn trong sản xuất. Cụ thể như sau;

1. Đối với thuốc trừ cỏ:

        Tác dụng và hiệu quả  khi sử dụng thuốc trừ cỏ là: giảm công lao động; tăng hiệu lực và hiệu quả của phân bón cho cây trồng; xoá tụ điểm, nơi cư trú và phát sinh của nhiều loại sâu bệnh…

        * Về thuốc trừ cỏ cho cây lúa:


Minh họa thêm

       + Trên chân đất  gieo thẳng (sạ) nên dùng thuốc chuyên dùng là Prefit 300EC và 342WP hoặc NewHeco 600EC.

      + Trên đất lúa cấy: Dùng một trong các loại thuốc trừ cỏ như: Heco 600EC; Fenrim 18,5WP; Pitagor 550WP… yêu cầu chung, khi dùng thuốc trừ cỏ cho lúa là không để ruộng khô cạn. Đảm bảo mực nước nông 1-2 cm và nhiệt độ ngoài trời từ 180C trở lên. Khi pha và phun thuốc phải đúng kỹ thuật theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất

    * Sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây trồng cạn (cây màu các loại)

         Thuốc trừ cỏ cho cây ngô: Cây ngô gieo trồng nhiều vụ trong năm, vụ nào cỏ dại cũng phát triển mạnh, khi mới gieo đến lúc cây đạt 7 đến 9 lá, đây là giai đoạn mà cỏ dại phát sinh và chanh chấp mạnh nhất về dinh dưỡng, nước và ánh sáng, có những ruộng cỏ mọc lấn át làm cây ngô còi cọc, thậm chí cỏ tốt hơn cả ngô. Nếu không có biện pháp kiểm soát tốt cỏ dại ngay từ ban đầu, sẽ lãng phí việc đầu tư phân bón và ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng, năng xuất ngô.

         Để kiểm soát tốt cỏ dại bà con nên tiến hành như sau:

Minh họa thêm

       - Lần 1; Trước khi trồng 15- 20 ngày (áp dụng trên chân đất chuyên màu, nhiều cỏ dại hoặc đất trồng 3 vụ ngô) thì dùng thuốc Bravo 480SL hay Fansipan 200SL để toàn bộ cây cỏ chết và phân huỷ nhanh giúp cho đất tơi, xốp.

       - Lần 2; Nên dùng thuốc Atamex 800WP (Liềm vàng) hay Topical 425SC phun trừ cỏ vào thời điểm sau khi gieo, trồng từ 15 đến 20 ngày. Đây là thuốc trừ cỏ chọn lọc thông minh, trừ được hầu hết các loại cỏ và rất an toàn cho cây ngô.

          Do đó, tuỳ theo điều kiện chân đất, mùa vụ sản xuất mà bà con nông dân vận dụng phun 1 hoặc 2 lần cho hợp lý để đem lại hiệu quả tốt hơn.


Minh họa thêm

* Sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây lạc:

       Cây lạc gieo trồng trên đất bãi, đồi thấp và ở vùng đất chuyên màu ven biển. Nên cỏ dại phát triển nhiều, đôi khi lấn át cây lạc làm giảm năng suất đáng kể (trừ diện tích trồng lạc được áp dụng che phủ nilon ở vụ thu đông và vụ Xuân).

       Do đó, sau khi trồng lạc xong nên dùng thuốc trừ cỏ Catholis 43EC phun đều trên mặt luống, rảnh luống. Yêu cầu là đất phải đủ ẩm thì phun thuốc mới đạt hiệu quả cao. (Nếu đất khô thì phun 1 lượt nước đều rồi mới phun thuốc trừ cỏ)

         2. Sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh:

       Việc sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, cần thực hiện đầy đủ, theo nguyên tắc 4 đúng đã được qui định. Đồng thời áp dụng các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác như: IPM; ICM; SRZ…nhằm hạn chế tối đa lượng thuốc BVTV nhưng đảm bảo hiệu quả cao.

         Đối tượng sâu bệnh gây hại cây trồng là rất phong phú và đa dạng. Với mỗi loại cây trồng ở từng mùa vụ và ở từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển sẽ xuất hiện các loại sâu, bệnh với mức độ gây hại khác nhau. Do đó, cần phải điều tra nắm rõ quy luật phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh, ở từng mùa vụ và với từng cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Chúng tôi xin khuyến cáo cùng bà con nông dân về biện pháp sử dụng thuốc BVTV cho một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh ta. Cụ thể là:

          * Đối với cây lúa: mà cụ thể là lúa vụ Xuân:

           Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa Xuân, ứng với từng giai đoạn và điều kiện thời tiết khác nhau, thì dịch hại cũng phát sinh gây hại với tỷ lệ và mức độ khác nhau.

        Vào giai đoạn lúa sinh trưởng (cấy đến đứng cái): cây lúa chịu ảnh hưởng thời tiết âm u, độ ẩm cao, thiếu ánh sáng, nhiệt độ khoảng từ 23 đến 280C là điều kiện phù hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại(trong tháng 3). Về sâu hại chủ yếu là Bọ trĩ, dòi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ.

        Đối với bọ trĩ, dòi đục nõn, nhất là trên lúa lai thì phun phòng, trừ ngay sau cấy 10- 12 ngày. Sử dụng một trong các loại thuốc sâu: Trebon 10EC; Ofatox 400EC.

        Phòng và trừ bệnh đạo ôn bằng các loại thuốc như: Fuji-One 40WP, Kabim 30WP hoặc Katana 20SC. Phun ngay khi bệnh mới chớm xuất hiện. Nếu giống nhiễm, chăm bón không cân đối, bón thừa đạm và gặp điều kiện thời tiết phù hợp cho nấm bệnh phát triển thì cần phun kép, (lần 2 – sau lần 1 từ 3- 5 ngày).

        Ở giai đoạn lúa làm đòng đến trổ chín, đây là thời điểm lúa đạt tối đa về số lá, diện tích lá/m2. Thời tiết nắng nóng dần, nhiệt độ tăng cao… là điều kiện các bệnh phát sinh, sâu hại phát triển. Nhất là bệnh khô vằn, sâu cuốn lá lứa 2, 3 sẽ gây hại. Khi lúa chắc xanh đến chín là rầy nâu.

        Bà con cần kiểm tra thực tế để xác định cách phòng trừ hiệu quả. Thuốc phun phòng trừ bệnh khô vằn như: Cavil 50SC; 50WP, Moren 25WP hoặc Vida 5WP.

Thuốc trừ sâu cuốn lá như: Clever 300WG; 150SC, Tango 800WG…

        Thuốc trừ rầy các loại như: Sutin 50SC; 50WP phun ở giai đoạn trước khi lúa trỗ, thuốc Victory 585EC,  Bassa 50EC phun sau khi lúa trỗ đến cuối vụ.

        * Lưu ý: Với các loại thuốc có tác động tiếp xúc, để đạt hiệu quả cao; Bà con phải rẽ lúa thành băng, khoảng 80cm và phun trực tiếp vào gốc (nơi cư trú của rầy).

        *Đối với cây ngô: Sâu, bệnh hại cây thường thường phát sinh nhiều ở giai đoạn ngô xoắn nõn đến chín. Ở giai đoạn đầu từ khi mọc đến 7-9 lá bị sâu hại là chủ yếu như sâu xám, cào cào, châu chấu.

         Về bệnh hại ngô có bệnh khô vằn, gỉ sắt, bệnh đốm lá nhỏ và đốm lá lớn thì bà con dùng một trong các loại thuốc: Cavil 50SC,Moren 25WP hoặc Tiptop 250EC.

          Với sâu hại như: rệp cờ, sâu đục thân, đục bắp, sâu xanh và bọ xít dài thì cần phát hiện sớm nhất là ở vụ Xuân, vụ Thu để sử dụng thuốc phun trừ hiệu quả. Tuỳ thực tế mà có thể dùng một trong các sản phấm thuốc sau: Ofatox 400EC, Trebon 10EC, Victory 585EC. Sử dụng thuốc dạng hạt như: Basitox 10GR rắc vào nõn.

           Đối với cây lạc được gieo trồng ở 3 vụ: vụ Xuân, vụ Hè thu và vụ Thu Đông đều có các bệnh hại và sâu hại như nhau. Về bệnh hại bao gồm: Bệnh héo rũ, héo xanh vi khuẩn, gỉ sắt, đốm nâu mắt cua… thuốc dùng phun phòng trừ khi bệnh mới phát sinh là tốt nhất. Nên dùng thuốc trừ bệnh như: Cavil 50SC, Moren 25WP hoặc Tiptop 250EC, với bệnh héo xanh vi khuẩn bà con nên dùng biện pháp canh tác là chủ yếu, khi cần phải dùng thuốc BVTV thì phun phòng theo su hướng thời tiết và giai đoạn sinh trưởng cây trồng bằng thuốc Stawiner 20WP, phun lần 1 khi cây có 6-7 lá và lần 2 khi cây bắt đầu ra hoa.

           Về sâu hại lạc gồm sâu khoang; sâu xanh da láng, dòi đục lá, rệp hại và nhện đỏ. Nếu mật độ sâu xanh, sâu khoang đến ngưỡng phòng trừ, thì dùng thuốc: Clever 150SC; 300WG hay V.K 16WP. Nếu là rầy, rệp thì dùng thuốc: Sutin 50SC;50WP; Trebon 10EC phun khi dịch hại mới xuất hiện. Với nhện hại xuất hiện thì dùng thuốc: Ortus 5EC pha phun theo hướng dẫn trên bao bì và theo nguyên tắc 4 đúng.

           Đối với cây đậu tương cũng như cây lạc dù ở bất cứ vụ nào thì đều có các bệnh hại như: Héo rũ (lở cổ rễ), héo xanh vi khuẩn. Bệnh gỉ sắt, bệnh đốm nâu, bệnh sương mai… Đối với bệnh hại thì biện pháp an toàn là phun phòng và phun trừ khi bệnh chớm xuất hiện. Các loại thuốc bệnh nên dùng một trong các loại thuốc như:  Cavil 50SC, Moren 25WP, Tiptop 250EC.

        Về sâu hại đậu tương chủ yếu là dòi đục thân, sâu cuốn lá, dòi đục lá, sâu đục hoa, quả… Sử dụng thuốc trừ dòi đục thân ngay khi đậu có 2 lá đơn và một lá kép. Vụ Đông sâu hại ít hơn ở vụ Xuân, nhưng để an toàn là phun phòng và trừ khi đậu có 5-7 lá đến khi quả hạt già. Dùng thuốc: V.K 16WP, Clever 150SC; 300WG hoặc Tango 800WG.

          Trong quá trình chăm sóc, bảo vệ cây trồng để giảm chi phí về phân bón và tăng hiệu quả cho sản xuất. Bà con có thể bổ sung dinh dưỡng bằng phân bón qua lá cao cấp (5 Chim én) Polyfeed loại 15- 15- 30 hay 19- 19- 19. Đối với cây lúa sử dụng 5 chim én khi đẻ nhánh, trước và sau khi trổ hoàn toàn 5 - 10 ngày.

           Với cây lạc, đậu tương từ khi 5- 6 lá và khi ra hoa đậu quả. Song tuỳ thuộc vào thực tế cây trồng và thời tiết mà bà con vận dụng cho hợp lý, thì sản phẩm 5 chim én sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

          Chúng tôi mong bà con nông dân và các địa phương nghiên cứu và áp dụng  vào thực tế; Với mục tiêu đảm bảo an toàn trong sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao. Mọi vấn đề xin liên hệ với các cơ quan chức năng trong ngành Nông nghiệp và Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, Chi nhánh tại Thanh Hóa.

               Chúc bà con sản xuất đạt hiệu quả cao./.

                                                                                                     Theo báo của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa

[Quay lại]
Tin hoạt động