Đối tác

ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI:

  logo.gif


  logo1.jpg

  clip_image002.jpg

  kolon_logo.jpg

  HA.jpg

  itochu_logo.jpg

 

images.jpg

kiltal.jpg

ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU:

Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long

Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại:  071 - 861954
Fax:            071 – 861457

Email:          clrri@clrri.org
Website:     http://www.sofri.ac.vn
 

Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam

Ấp Đông Long – Định Châu – Tiền Giang
Điện thoại:  073 – 893129
Fax:            073 – 89312
Email:         sofri@hcm.vnn.vn
Website:      http://www.sofri.ac.vn
 

Hội Nông dân Việt Nam

103 Quán Thánh, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  04 - 8439395
Website: http://www.mattran.org.vn/tcthanhvien/hoinongdan/index.htm
 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
và nhiều cơ quan khác

Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 - 7332220
Fax:           04 – 7332220
Email:         tthl_knqg@yahoo.com
Wesite:     http://www.khuyennongvn.gov.vn
 

 

 

Tin hoạt động